Menu
Your Cart

Pire İlaçlama

PİRE İLAÇLAMA HİZMETLERİ
Pirelerin birkaç türü insanlar için tehlikelidir.Boyları 2 - 4 mm arasında değişir. Vücutları iki yandan basıktır. Bu özelliği sayesinde konakçı hayvanın kılları arasında rahatlıkla hareket edebilirler. Zıplama kabiliyeti gelişmiştir genel olarak boylarının 300 misli yüksekliğe sıçrayabilirler, örneğin kedi piresi yerden 33 cm yüksekliğe sıçrayabilir). Kanatsızdırlar. 

Küçük, yassı ve kanadı olmayan böcekler olan pireler, tam metamorfoz ile gelişirler. Gelişim evrelerinde yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere dört basamak vardır.  

Dünyada 3.500'den fazla pire türü tanımlanmıştır. Evlerde en çok rastlanan tür ise KEDİ PİRESİ ’dir• Nadir durumlarda, KÖPEK PİRESİ’ nin de evlerde problem oluşturduğu görülür. 

Ergin pirenin, deriyi delip kanı emmeye yarayan delici ve emici ağız parçaları vardır. Pire ısırığı kaşıntıya sebep olur. Bu nedenle ev hayvanlarına ve insanlara büyük rahatsızlık verir. 

Kedi piresi, sadece, kedi ve köpeklerin kanını emerek beslenmekle kalmaz; sığır, sincap, ev faresi gibi diğer hayvanların ve insanların kanıyla da beslenir. 

Ergin dişi pirenin yumurta yumurtlamadan önce bir kere kan emmesi gerekmektedir. Bir dişi pire, günde 40 — 50 adet yumurta yumurtlar. Bu yumurtalar, ev hayvanlarının üzerinden yattığı ya da dinlendiği yere düşer.  

Yumurtalardan, küçük ve bacaksız larvalar çıkar. Larva üç kez deri değiştirir. 

Larva, öncelikli olarak, ergin pirelerin beslenirken ağızlarından dökülen kurumuş kandamlaları ile beslenirler. Larvalar, ayrıca, yaşadıkları halı ya da otlar içinde bulabildikleri diğer organik kalıntıları da yerler.  

Hali içindeki larvalar, zamanlarının büyük kısmını hali liflerinin dibinde geçirir. Larva rahatsız edildiğinde, halı lifinin etrafına dolanır Bu durum, pire larvasının elektrik süpürgesi ile halıdan vakumlanmasını zorlaştırır. 

Larva, gelişmesini 9 ile 26 gün içinde tamamlar ve bir Pirelerin, sıcak ve nemli yaz günlerinde büyük pupaya dönüşür.  

Pupa, bu gelişim evresindeki pireyi koruyan ipeksi bir oluşumdur. Pupa içinde ergin pireye gelişir. Bu aşama, ön-ergin olarak adlandırılır. Ön-ergin pire, genelde pupayı yırtıp, çıkmak için bir tür dürtü, hareket veya uyarı bekler. Kedi, köpek, insan tarafından verilen bu uyarı, genellikle pupanın tepesine tatbik edilen bir baskı ya da titreşimden ibarettir. 

Bazen ergin pireler, ev sahiplerinin tatile giderken her tarafı kapatması nedeniyle oluşan anı sıcaklık artışı sonucunda pupadan çıkar. 

Ön-ergin bir pire, eve binleri gelene kadar, bir kaç ay boyunca pupa içinde kalabilir. Bu nedenledir ki, seyahate giden insanlar geri döndüklerinde, evi aç, ergin pirelerle dolu bulurlar. Bu aşamada, evdeki pireleri yok etmek çok zor olabilir. 

Ergin pire, pupadan çıktıktan sonra, yaşayabileceği bir yer arar. 

Yumurtadan ergenliğe, bir pirenin gelişme süresi, ev içinde 16 günden 18 - 20 aya kadar uzayabilir. 

Pireler, nemli ortamlarda daha iyi gelişirler. 

Gelişim süresinin uzunluğu, sıcağa ve ortamın nemine bağlıdır. Yüksek sıcaklık ve yüksek nem, kedi piresinin ideal gelişme şartları içinde en başta gelir. 

Pireler, nem oranı düşük ortamlarda gelişmez ve düşük sıcaklıklarda büyümeleri daha yavaştır. 

Pirelerin sıcak ve nemli yaz günlerinde büyük sorun olmalarının sebebi budur. 

Ergin pireler, nemli havada 62 gün, serin ve kuru havada 20 gün yaşar. 

Oda koşullarında (22,5°C sıcaklık ve % 60 nemde) ortalama 12 gün yaşar